چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391

نوشته شده توسط beimorgh در ساعت 11:18 ب.ظ

سلام علیکم

امروز چهار شنبیه.امروز که حقیقت خبر از هیجه ندرم.دو ،سه روز پیش برفتم به جه دکتر دی.از مو سوال کردش چه مشی.یک کم به او توضیح دادم.بعد دفترچر ورداشتش ،مگه :چشه به تو بنویسم،مو هم به او گفتم اخر تو دکتره ،از مو وامپرسی؟ایر که گفتم سر دل دکتر واشو :مگه اخر مردم ای منطقه به تشخیص دکترا خیله عقیده ندرند،هر کس که میه،بعد از ای که اور معالجه مکنم،خودش به ما دستور مده که چه دارویه به او بنویسم.

فکر کردم خه خودم که ای دکتر حق دره.اخر اگه ای دکتری که ما که مریضشم چکریم.خودما دستور دارو مدم،بعد هم خوب که نمشم هیچ،بدترم مشم،بعدم میم مگم دکتر هیچه سرش بدر نمیه.هر چه نبشدی ای هفت هشت سال درس دکتری خونده،یک چیزه سرش مشه که اور و ای ته کردن.ای که از ای.

چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391

سلام خدمت هم روستائیهءعزیز

نوشته شده توسط beimorgh در ساعت 11:18 ب.ظ


دیروز ده در سره
 ما محمد دادمند خه موتور گاز مداد یکده ازای بر ور او بر.یکه از زنه همسایه بش گفت محمد ای موتور ازکیی.مگه ای از هادی فناییی.و مهُ دادشی.گفتش ایر وردر به

خودت دیر زن که ننگم مکندی مری التماس ورادما مکنی. خاب.به هر حال واز دم ای آقه فنایی گرم یک کم ده فکر محمدهستش.یا نی ماها که فقط یاد درم ده معرکه هه خا اور ور رد 

کاره خا ریی کنم .یا یک بانکه وه دستش مدم مگم بره به اه؛یا

مگم بره بیلر وردر بیل زن؛یاهم وقت بیکری اور وه وسط مندزم

مسخره مکنم تا یک کم ور او بخندم. یک وقت خه خودم فکر مکردم که همی از کجه میره مخوره.

امروز برفتم به ته مسجد دی،کامل رنگ کرده بدنده،ولی فرش هنوز تنک نبود.ای هم عکسش

           

ساختمان جهاد کشاورزیر هم درست مکردند وقته که مو برفتم رمضه علی توانا نمه جلو ساختمانر سنگ مکرد.ما هم بنچستم جه شما خلی یک چوی بخواردم یک عکسم بگذاشتمده همی فرصت ای حجه خانم ،زن خدابیامرز حجه کلبه اسماعیل گنابادی هم از اوجا رد مشو.بنده خدا خیله پیر شده،ولی خا ادم خوبه .خدا اور نگه دره. چون تا وخته همی پیرا هستند ما ها احساس جوونی مکنم.خده نکرده اگر اینا برند زندگییه ما هم برکتش کم مشه.ای هم یک عکس کوچکه از حجه خانم.

امروز یک چند دقیقه هم به جه محمد علیزاده ،پسر علی علیزاده(علی مردیک)تانگویی شدم.بنده خدا هم ادم وارده ده وسایل برقی،هم خوش اخلاق  هم با انصاف:از همه چیزام سرش بدر میه،از موبایل گرفته،ور تلویزو و ماشین لباسشویی و... بدر شده.اگه ما ادمه دی یک کم هوشر دشته بشم هم خودش موفق مشه،هم به درد دی مخورش. انصافاً از ای گنابادیه بی انصاف که خیله بیتری.

چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391

سلام خدمت هم روستائیهءعزیز

نوشته شده توسط beimorgh در ساعت 11:18 ب.ظ


دیروز ده در سره
 ما محمد دادمند خه موتور گاز مداد یکده ازای بر ور او بر.یکه از زنه همسایه بش گفت محمد ای موتور ازکیی.مگه ای از هادی فناییی.و مهُ دادشی.گفتش ایر وردر به

خودت دیر زن که ننگم مکندی مری التماس ورادما مکنی. خاب.به هر حال واز دم ای آقه فنایی گرم یک کم ده فکر محمدهستش.یا نی ماها که فقط یاد درم ده معرکه هه خا اور ور رد 

کاره خا ریی کنم .یا یک بانکه وه دستش مدم مگم بره به اه؛یا

مگم بره بیلر وردر بیل زن؛یاهم وقت بیکری اور وه وسط مندزم

مسخره مکنم تا یک کم ور او بخندم. یک وقت خه خودم فکر مکردم که همی از کجه میره مخوره.

امروز برفتم به ته مسجد دی،کامل رنگ کرده بدنده،ولی فرش هنوز تنک نبود.ای هم عکسش

           

ساختمان جهاد کشاورزیر هم درست مکردند وقته که مو برفتم رمضه علی توانا نمه جلو ساختمانر سنگ مکرد.ما هم بنچستم جه شما خلی یک چوی بخواردم یک عکسم بگذاشتمده همی فرصت ای حجه خانم ،زن خدابیامرز حجه کلبه اسماعیل گنابادی هم از اوجا رد مشو.بنده خدا خیله پیر شده،ولی خا ادم خوبه .خدا اور نگه دره. چون تا وخته همی پیرا هستند ما ها احساس جوونی مکنم.خده نکرده اگر اینا برند زندگییه ما هم برکتش کم مشه.ای هم یک عکس کوچکه از حجه خانم.

امروز یک چند دقیقه هم به جه محمد علیزاده ،پسر علی علیزاده(علی مردیک)تانگویی شدم.بنده خدا هم ادم وارده ده وسایل برقی،هم خوش اخلاق  هم با انصاف:از همه چیزام سرش بدر میه،از موبایل گرفته،ور تلویزو و ماشین لباسشویی و... بدر شده.اگه ما ادمه دی یک کم هوشر دشته بشم هم خودش موفق مشه،هم به درد دی مخورش. انصافاً از ای گنابادیه بی انصاف که خیله بیتری.

چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

نوشته شده توسط beimorgh در ساعت 11:17 ب.ظ

مطالب دیروز بیمرغ:ده جه حسینیه کار مه کردند.آشپز خونه شر راست مکردندده جه مسجد هم کار مکردن .قصد درند رنگ کننده.الان روز پنجم کار اونایه.حمید رسولی دیروز خه بتونه لکه گیری مکردی.مگفتش حدود 800هزار تمن خرجش مشه.احتمالا یک دو روز دگه کار داشته بشدی.

بازار گل پر کرده هم الان خب گرمه .گلار روزه اول1000تا1500پر مکردند ،واز یک دو روزه اومدی به 3000تمن.واز الان ور گشته به رو 2000تمن.فعلا که ده همی قیمت ثابت بمونده.

زعفرونار هم دو سه روز شده ده منطقه گنا باد وهمچنین ده دی واروک اسو اه مدند

خبره دگه هم ندرم.امروز هم شیخ مرزه حسنر ده اول دی دیدم مستش خه مرزه خا بره به گناباد

مطاللب تمام .عجله هم درم. خدا حافظ شما.تاریخ13/8/89ساعت9:25دقیقه صبح

چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

نوشته شده توسط beimorgh در ساعت 11:16 ب.ظ

امام عصر عجل الله تعالی فرمودند:

 اموال - خمس و زکوت - شما را جهت تطهیر و تزکیه زندگى و ثروتتان مى پذیریم ، پس هر که مایل بود بپردازد، و هر که مایل نبود نپردازد.

دعوات راوندى : ص 207، ح 563.

-----------------------------------------------------

به نام خدای مهربان

وبلاگی رو که مشاهده میفرمایید خبر نامه ایست مربوط به روستای بیمرغ گناباد که با لهجه وگویش محلی این روستا نگاشته شده.شما بیننده عزیز اگر با این گویش آشنایی ندارید میتوانید با دقت بیشتری مطالب را بخوانید تا متوجه شوید یا هم اگر مشکل پیدا میکنید خارج شوید.قبل از این که اولین مطالبم را بنویسم از کلیه هموطنانی که وارد میشوند ودر درک مطالب با مشکل مواجه میشوند عذر خواهم.

بیمرغیا سلام اروکیا سلام اسوییا شما هم سلام

راستی از دی چه خبر؟

خبر نامه که مبینه قصد دره خبره بیمرغر به روز تقدیم بیمرغییا کنه.البته اونه که ده دیین که از همه چیزا خبر درن ولی اونه که ده شهراین شاید هفته به هفته هم به دی زنگ نزنن وکلاً از دی بی خبر بشن.به همی خَطِر مو هم قصد درم تا وقته ده دییم خبرار به روز وادم .اگرم که نبدم که یا یکر خوم گفت خبرار بنویسش یام اگر یکه بگیرم نکنه که دگه هیچه.به هر حال سعیم ور اییی که حتما خبرار وادم.واما بعد:

راستی از دی چه خبر؟

امروز89/8/5روز چهارشنبی

حقیقتشه میه امروز ده دی هیچ خبره تزه نبو.فقط یک ماشین ماعمله گر اومده بود ده در دیکون مالک بار وه ته کرده بو وعروسک مفروخت.زنه دیرم که مشنسه ، به بود نگه عروسکه مرتکه نکردن! چنی خور دو کله گرفته بدن که نزدیک بو صحب ماشی ده مون اونا خفه شه.حقیقتش ای زن ما هم مس بره واستونه:ان گفته مختار انه مچم چگر شو که بنرفتش.از خبره دگه بیمرغ ای که جهلا،او دو سه ته که بموندن همچنان ده در بانک وسر فلکه تا نصف شه منچینن،دیکونه باقر وغلام زیرک سر گردنر ده همو عول دی گرفته درن وهمچنین جواد نجاتی,یکه پکه که از دم اونا بدر مشه غلام ده ای جله تر اونار داغ مکنه.دیکون کبری وحجه خونم وحسن اسماعیلی وهنچو میم وه جله تر علیزاده ومالک ونونویی ودیکون استا محمد وه بانک هم کماکان کار خار ادامه مدن.فعلا ً خدا حافظ.ساعت45دقیقه بامداد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امروز89/8/6روز پنج شنبی

سلام بیمرغیا ،اروکیا اسوییا

امروز هیچ خبر از دی ندرم چون هنوز سر صحبه ومو هم مم ور یک جه برم فقط مستم یک چیزه بنویسم که عریضه خلی نبشه.خبره ای دو سه روزه که نیستم بعد واخم داد.فعلاً خدا حافظ.ساعت9صبح

--------------------------------------------------------------------------------------راستی از دی چه خبر

امروز۱۰/۸/۸۹روز دوشنبه

عرضم به حضور شما که اروکُ اسوُ بیمرغ همه شما سلام

امروز بعد از چار روز اومدم مستم که خبره روزه گذشته دیر بنویسم خبر بدرد بخور نبو.چند روز پیشا یک نفره به جمعیت بیمرغیا اضاف شو.چنی که مگن دختره.انشاءالله که قدمش مبارک بشه.از اروک گویم امروز محمد علی شیراللها ده سر زمینه چاه اروکش یک خونه چه  راست کرده که شیوا یا روزار که دو جا ادری درش برش بو ته.البته اگر کریستالیا و نه چه هه تریکی و او گذرنده.امروز یک نیم سعته برفتم به ته نونویی دی.خدییش کار سخته.از گرمیش گرفته ور عنه پنه مشتریش بدر شده.ما ادمه دی هم که گپ زده یاد ندرم.همهءما از شکم میره ما که بدر اومدم گنگ بدم.چنی ای زنا مین ده دم نونوا زری زرمه مکنن که مگی از گشنگی بخن مرد اگر پن دقیقه دیرتر به اونا رسدی. یکه میه مگه مالا ندوشن‌.یکه مگه انه مور زوده نو ده که انه خه ای کیَک مم برم وسیله ندرم.یکه دگه مگه اگه مشَ همو دِیرِشر تندتر کنه.خا سقدگکت شوم چه فرق مِکُنَدی.بگذرم. خبره بیتره که حقیقتش بگیرم نکرد یا نی که منوشتمی.ور سر ادما هم که ادم نمتونه حرف زنه.در کل ور سر ادما خوشوم نمییه چیزه بنویسم. ولی چگر کنم یک سره وقتا نمشه.او چند مغازه دارم که اسمه اونار بنوشتم هدفم مذاح بود. ان شاءالله اگر هم اسمه از یکه برده مشه به بزرگیش مار ببخشش .انه هالا بیا وردر :ور سر ادما گپ بننویسم ارگا چشه بنویسم......فعلاً خدا حافظ......از نظر در باره وبلاگ و راهنمایی بنده حقیر فرموش نکنه.سعت ۲۲:۴۵ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------سلام ور همه عزیزان خواننده وب.امروز۱۱/۸/۸۹روزسه شنبه 

مچم چو امروز چنی حالم خرابست.برم به سر خبره امروز دی.امروز ده جه حسینیه کار مکردند. مو هم یک سر برفتم به اروک به ته چین پنبه.عرضم به حضور شما دوجا دو زن که یک کدوم ترو سیاه و سبزه داشت خه ایکه دگه که ترو سفید داشت دهه به دههَ شدند.اوسفید به سیاه مه گفت که تو چغذر حیصله دری که از همیجا که مری واز لباسار عوض مکنی وه خور نه نوند مکنی.واز ای زن سبزه مگفت تو همیشه اِوِ شیریر ور تروت مریزی اقذر سفید شده.واز اوکه گفت که ما از اول سفید بدیم به اِوا ربط ندردی.راست مگی تو هم ور تروت ریز تا سفید شی.که ده همی فرصت او زن سبزه وردشت مگه.نگا کو سقدهت شوم از قدیم گفتیند:سفید سفید به صد تمن.سرخ و سفید سیصد تمن.هالا که رسید به سبزه دگه قیمت نداره.واز یک شعره دگه هم گفتش که خیلگه ویادوم نیستی.همغذره و یادمه که گفتش:زیره سیاهی و شلغم سفید.شلغم را میبرند خروار به خروا.زیرر مبرند مثقال به مثقال.بلاخره جنگا بعد از تموم شدن ته چینا ته شو.خبره قابل به عرض دگه هم نیست که وادمی.دی امن و امان.همه ور رده کاره خا مرن.ای پسه محمدرضه صدیقی هم امروز دم نماشم رفیقه شر سوار داشت پر گاز راست گناباد خه مالک گنابادی مرفتن به سمبکالاه.انه همینا کیف دنیار مکنند .نی خیال درند.نی قصه درند.دم به دقیقه گازر مگیرن راست گناباد کجه دری سمبکالاه.خا گپم ته شو بیشتر از ای هم سر شمار وه درد نمییرم

در ضمن اونه که دل اونا میه که از یکه از قوم و خویشه اونا  حال احوال وا پرسم به اونا ریی کنم ده قسمت نظر ده پیین صفحه ثبت کنه.در حد توان خبره خوم گرفت و جوابشر ده جواب نظر شما وا خوم داد 

چاکره همه بچه بیمرغییاواروکیا واسوئیا.ساعت الان۲۳:۳۰خدا حافظ شما بشه